تولید ارزان ترین ب‌ام‌و کانورتیبل ادامه نخواهد داشت