تویوتا خودروی مخصوص کودکان با موتور الکتریکی عرضه کرد