خصوصیات نسل جدید رنج‌روور؛ در رقابت با «بنتایگای» بنتلی و «کولیان» رولزرویس