خودروهای هیدروژنی سنگین تویوتا، میراث‌دار ساختارهای میرای