شاسی‌ بلند جدید شرکت فراری یک کراس‌اور هیبریدی است