شورلت کوروت C1 ، اولین خودروی اسپرت بعد از جنگ جهانی دوم