ورود بی‌ام‌و سری ۸ گرن کوپه برای رقابت با پورشه پانامرا