پژو سیتروئن تولید موتورهای چهارسیلندر خود را به شرکت اوپل واگذار کرد