Hyundai Sonata YF

آیا علاقمند هستید رانندگی با یک سدان قدرتمند و رویایی را تجربه کنید و لذت رانندگی، سرعت، راحتی و ایمنی را همزمان داشته باشید قطعا Hyundai Sonata YF می تواند یکی از گزینه های پیشنهادی پرشین سیر پاسارگاد به شما باشد.

مشاهده مشخصات و اجاره خودرو Hyundai Sonata YF


Hyundai Santafe

اگر مایل هستید رانندگی با یک ماشین رویایی را تجربه کنید و لذت رانندگی، سرعت، راحتی و ایمنی را همزمان داشته باشید Hyundai Santafe می تواند یکی از گزینه های پیشنهادی پرشین سیر پاسارگاد به شما باشد.

مشاهده مشخصات و اجاره خودرو Hyundai Santafe


Hyundai IX35 (TUCSON)

اگر مایل هستید رانندگی با یک ماشین رویایی را تجربه کنید و لذت رانندگی، سرعت، راحتی و ایمنی را همزمان داشته باشید Hyundai IX35 می تواند یکی از گزینه های پیشنهادی پرشین سیر پاسارگاد به شما باشد.

مشاهده مشخصات و اجاره خودرو Hyundai IX35 (TUCSON)


Hyundai IX55

اگر مایل هستید رانندگی با یک ماشین رویایی را تجربه کنید و لذت رانندگی، سرعت، راحتی و ایمنی را همزمان داشته باشید Hyundai IX55 می تواند یکی از گزینه های پیشنهادی پرشین سیر پاسارگاد به شما باشد.

مشاهده مشخصات و اجاره خودرو Hyundai IX55


Hyundai H1

یکی از خودروهای گروهی پیشنهادی پرشین سیر پاسارگاد Hyundai H1 است که می تواند به راحتی میهمانان شما را جابجا کند.

مشاهده مشخصات و اجاره خودرو Hyundai H1


Hyundai H350

از خودرهای محبوب برای جابجایی گروهی مسافران Hyundai H350 است که یکی از پیشنهاد های پرشین سیر پاسارگاد به علاقه مندان است.

مشاهده مشخصات و اجاره خودرو Hyundai H350